Explore Markets

Möt Explore Markets

Vi söker efter upptäckter och tillväxtmöjligheter i allt vi gör. Vi är nyfikna och vågar ta en annorlunda väg för att bygga en framgångsrik strategi för marknadspenetration och uppnå extraordinära resultat.

Välkommen till Explore Markets: Din partner för strategi vid marknadsetablering

Vi är specialiserade på att erbjuda omfattande lösningar för marknadsetableringsstrategier, med huvudfokus på Polen, Skandinavien och bortom. Vårt uppdrag är att ge företag kunskap, verktyg och expertis som behövs för att blomstra på olika marknader.
About Explore Markets Warsaw

Market Entry Strategi

Med bas i Warszawa möjliggör vår strategiska plats för att betjäna hela Central- och Östeuropa (CEE)-regionen, liksom de nordiska länderna och bortom. Våra kärnprojekt har djupa rötter i Polen, en dynamisk och expansiv marknad full av möjligheter. Dessutom gör våra starka kopplingar till Sverige att vi kan assistera skandinaviska företag i deras marknadssträvanden samtidigt som vi underlättar för utländska företag som vill etablera sig på den skandinaviska marknaden.
Fredrik Udd är en drivande kraft bakom Explore Markets. Han grundade företaget i Warszawa 2014, efter att ha arbetat i ledande globala konsultfirmor i över 15 år. Vår framgång bygger på ett högkvalificerat team och partners som besitter en djup förståelse för olika marknader och branscher.
Man working at the computer

Vårt tillvägagångssätt

Vi utnyttjar vår affärsförståelse, moderna verktyg och banbrytande tekniker för att säkerställa att din resa in på marknaden blir framgångsrik. Vi är analytiska och resultatinriktade, med ett djupt förståelse för insikter som drivs av data. Siffror och sofistikerade diagram talar volymer till oss, och vi tar dina Excel-data till nästa nivå, vilket gör rapportering till en engagerande och upplysande upplevelse.

Lokala partnerskap

Explore Markets har noggrant odlat ett omfattande nätverk av relationer med noggrant utvalda och pålitliga partners, leverantörer och individuella rådgivare över viktiga geografiska områden. Som ett bevis på vårt engagemang för excellens är vi stolta medlemmar i Svensk-Polens Handelskammare. Dessutom erkänns vi som rekommenderade internationella konsulter av Sweden On The Go och Business Finland.

Our Partners

Collaboration is at the heart of our approach. We work hand-in-hand with the best independent advisors and external partners to craft and execute your tailored market entry strategy. We believe that successful market entry requires a team effort, and we are here to guide and support you every step of the way.

Working with large consultancies  can sometimes feel like you’re talking to a brick wall. We understand that your business requires one-to-one customer care and personalised support to meet your individual needs.”

Fredrik Udd - CEO of Explore Markets

Our Values

We deliver what we promise

At Explore Markets, we take responsibility and accountability seriously. We are dedicated to delivering excellence and solutions, not just identifying problems. Trust and reliability are the cornerstones of our work, especially in handling confidential client information

We build relationship

Strong partnerships are fundamental to success. We prioritize meaningful conversations, trust-building, and sharing insights to ensure our clients' success. Respect, kindness, and fostering professional networks are integral to our ethos.

We challenge the status quo

While we value consistency and efficiency, we are not afraid to challenge the status quo. Innovation and creative problem-solving are part of our DNA, ensuring we adapt and thrive in evolving market environments.

We cultivate curiosity

Curiosity fuels our continuous improvement. We ask questions, seek innovative solutions, and stay at the forefront of industry changes. Our curiosity drives positive change and keeps us competitive, allowing us to better meet your evolving needs.

What our Clients have to say:

What our Clients had to say

"As a business partner we have relied on Explore Markets for project delivery on several occasions. The assignments have always been delivered with very high quality and consistently exceeding our expectations."
Henrik Danielsson
Managing Director and Founder of Spotting Business AB
"Explore Markets delivered a structured market analysis with relevant insight which gave us valuable understanding of the market. And more importantly, they arranged connections and meetings with the best potential business partners locally. I appreciated the professionalism and the goal orientation in the project."
CEO of leading Nordic consumer services company

Planerar du expansion och letar efter kunder utomlands?

Satsa på framgång på den internationella marknaden med våra erfarna exportkonsulter. Kontakta oss redan idag och upptäck nya möjligheter för ditt företag!